اساس نامه
1- هیئت مدیره مؤظف است اعضای هیئت را مشخص کند .
2-  مسئولین مالی مؤظفند دراسرع وقت یک حساب بانکی مشترک نزد یکی از بانک های دولتی افتتاح کنند وشماره حساب را دراختیار کلیه ی اعضاء هیئت قراردهند .
3-  هیئت مدیره مؤظف است نسبت به تهیه ی دفتر مالی ، دفتر اندیکاتور ، مهرلیزری با آرم هیئت  و قبض جدید اقدام نمایند .
4-  هیئت مدیره مؤظف است درمناسبت های ویژه ازجمله ایام محرم الحرام ، بیست وهشتم ماه صفر رحلت جانگداز نبی مکرم اسلام حضرت محمد ( ص ) و شهادت سبط اکبرولی الله امام حسن مجتبی ( ع ) وسایر مراسمات مذهبی بنابه صلاحدید اعضای هیئت مدیره  درحسینیه زانوس به همراه کلیه ی اعضاء هیئت برگزارنماید .
5-  هیئت مدیره باهمکاری کلیه اعضا می تواند علاوه بر موارد فوق نسبت به اجرای مراسمات اعیاد مذهبی از جمله ( مبعث نبی مکرم اسلام ، سوم ونیمه شعبان ، نیمه رمضان ، عید سعید فطر وعید غدیر ) برنامه ی خاصی در حسینیه زانوس اجرا نماید .  
6-  آقای حاج قربان پاشا که به عنوان مسئول اجرای مداحان ومرثیه خوان مشخص شد مؤظف است  مداحان ومرثیه خوانان را نسبت به توانمندی شان مشخص نماید . وحداقل سالی چندبار مخصوصا ً قبل از ایام محرم با مداحان جلسه ی خصوصی برگزار نماید .   
7-  هیئت مدیره مؤظف است دراسرع وقت نسبت به خرید وسایل مورد نیاز هیئت از جمله لباس متحدالشکل اقدام نماید . ( پیراهن سیاه با ارم هیئت  وشال سبز رنگ که نام مبارک یا حضرت علی اکبر   ( ع ) حک شده باشد را تا محرم الحرام سال 1436 قمری تهیه نماید ) .
8-  هیئت مدیره مؤظف است همه ساله یک جلسه ی عمومی در روز بیست ویکم ماه مبارک رمضان سالروز شهادت امیرالمؤمنین حضرت علی ( ع ) تشکیل داده و بیلان کاری یک ساله را به سمع ونظر کلیه ی اعضاء برساند .
تبصره : اگر چنانچه امکان جلسه درروز بیست ویکم ماه مبارک رمضان میسر نشد هیئت مدیره می تواند جلسه را به روز دیگری موکول نماید .
9-  مسئولین مالی مؤظفند کلیه هزینه های مالی را طی سند مالی به همراه فاکتور معتبر همه ساله درجلسه عمومی به اطلاع کلیه ی اعضاء برساند .
10-  هیئت مدیره مؤظفند بعداز پایان هر مراسم بلافاصله تشکیل جلسه داده ونسبت به برگزاری مراسم انجام شده تجزیه وتحلیل نمایند ونقاط ضعف را جبران ونقاط قوت را تکمیل تر کنند . 
11-  مسئول فرهنگی موظف است دراسرع وقت نسبت به باز نمودن وبلاک وایمیل به نام هیئت جوانان حضرت علی اکبر( ع ) وهمچنین درصورت صلاحدید سامانه ی پیام کوتاه وسایت اینترنتی اقدام نماید .
12-  مسئول فرهنگی موظف است برنامه های فرهنگی خود را با برآورد هزینه قبل ازبرگزاری هرگونه مراسمی دراختیار هیئت مدیره قراردهد .
13-  هیئت مدیره با همکاری کلیه اعضاء نسبت به ایجاد خیمه ( ایستگاه صلواتی ) درمکان مناسب در ایام محرم الحرام ایجاد نماید ونسبت به توزیع چای ، شربت ، خرما و... اقدام نمایند .
14-  با توجه به رأی حداکثر حاضرین درجلسه مبلغ 100000 ( صدهزارريال ) به عنوان سرانه برای یک سال در نظر گرفته شد .   
15-  حفظ ونگه داری از کلیه ی اموال هیئت به عهده ی تمامی اعضاء هیئت می باشد .
16-  هیئت مدیره می تواند برنامه های دیگری از قبیل کلاس قران ، احکام ، مسابقات فرهنگی ، ورزشی ، اردوی تفریحی ، زیارتی وفرهنگی دردستور کار داشته باشد .  
17-  کلیه ی اعضای هیئت مؤظفند آنچه که درجلسه ی عمومی مصوب می شود واکثریت اعضاء آن را تأیید کردند اجرا نمایند .
ـــ این اساس نامه در 17 بند ویک تبصره به تصویب رسیده ومورد تأیید کلیه اعضای شرکت کننده درجلسه قرارگرفت