لیست اعضای هیئت تعزیه خوانی آقا اباعبد الله الحسین ( ع ) زانوس


ردیف

نام ونام خانوادگی

نام پدر

تولد

 

1

ربیع                 پاشا

میرزا بابا

1320

 

2

غلام                   پاشا

مهرعلی

1324

 

3

حبیب اله            پاشا

امان اله

1328

 

4

حاج یوسف            پاشا

علی اکبر

1339

 

5

حاج قربان           پاشا

ستار

1343

 

6

اردوان                پاشا

فرهاد

1343

 

7

اردشیر               پاشا

غلام

1343

 

8

یعقوب                 پاشا

اسحق

1346

 

9

رحمت اله            پاشا

علی

1347

 

10

کربالایی غلامرضا پاشا

مهدی

1351

 

11

بهنام                  پاشا

حاج قربان

1367

 

12

بشیر                پاشا

علی اکبر

 

 

13

عباس               پاشا

محمد

1361

 

14

علی اصغر         پاشا

غلام

1362

 

15

روح اله             پاشا

علی اعظم

1363

 

16

علی اکبر            پاشا

اردشیر

1365

 

17

امیر حسین         چراغیان

امین (منصور)

1379

 

18

حمید                   پاشا

محمد

1380

 

19

رضا                  پاشا

اردوان

1383

 

20

مهرزاد غریب

مصطفی

 

 

21