فرهنگ کار خیر و کار فرهنگی همیشه زنده است


 

جاده خیرخواهی آنقدر وسیع و بزرگ است که به هر میزان افراد خیر وارد کار شوند باز هم ظرفیت داریم و خوشبختانه در روستای زانوس هم هر روز شاهد حضور افراد بیشتری برای کارهای عام المنفعه هستیم.این بار خیر ارزشمند ۴۰۰ متر فرش قبله نما سبز نگین مشهد ۵۰۰شانه با هزینه ۲۸۰۹۵۳۰۰۰ ریال به حسینیه زانوس اهدا نمود .
خوشبختانه مشارکت افراد خیر و نیکوکار در عرصه های مختلف در سطح کشور از جمله ساخت مدرسه ، مسجد، درمانگاه، بیمارستان و کمک به بیماران نیازمند بسیار قابل توجه است و توصیه های دینی هم ما را به سبقت گرفتن در کار خیر دعوت می کند که انگیزه مشارکت در این کار را بیشتر می کند.
لازم به ذکر است اهدایی فوق الذکر در اسرع وقت با همکاری و نظارت هیئت محترم امنا در حسینیه روستای زانوس فرش خواهد شد .

وعد الله الذین امنوا و عملوا الصالحات لهم مغفره و اجر عظیم

همه روز، روزه بودن، همه شب نماز کردن ……………………….. همه ساله حج نمودن، سفرحجاز کردن
ز مدینه تا به کعبه سر و پا برهنه رفتن ……………………………. دو لب از برای لبیک به وظیفه باز کردن
به مساجد و معابد همه اعتکاف جستن ………………………….. ز ملاهی و مناهی همه احتراز کردن
شب جمعه ها نخفتن به خدای راز گفتن ……………………………. ز وجود بی نیازش طلب نیاز کردن
به خدا که هیچ کس را ثمر آن قدر نباشد …………………………. که به روی نا امیدی در بسته باز کردن