مداحان

حاج قربان پاشا زانوس
حاج یوسف پاشا زانوس
رضا درویش زانوس
مشهدی غلام پاشا زانوس
بهنام پاشا زانوس
یعقوب پاشا زانوس
بشیر پاشا زانوس
عباس پاشا زانوس
سید نبی موسوی
مهزاد غریب
آقای شعبانی

مداحان گذشته

مرحوم مشهدی تقی پاشا زانوس
مرحوم مشهدی اباذر پاشا زانوس
سید اسحاق موسوی
اردشیر پاشا زانوس