مختصری از زندگی نامه ی حضرت امام جعفر صادق ( ع )

حضرت امام جعفر صادق عليه السلام رئيس مذهب جعفری در روزدوشنبه 17 ربيع الاول سال 83 هجریدر مدینه ی منوره چشم به جهان گشود . که مصادف بود با سالروز ولادت حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی ( ص ) . پدربزرگوارش امام محمد باقر ( ع ) و والده ی ماجده اش "ام فروه " بنت قاسم بن محمد بن ابی بکرمي باشد. کنيه ی آن حضرت : "ابو عبدالله " و القاب شریفش  "صادق " صابر" فاضل " طاهر" است . در شمایل آن حضرت آمده است ، میان بالا ، سفید رو ، وبرگونه اش خال سیاهی بود . حضرت صادق تا سن 12سالگی معاصر جد گراميش حضرت سجاد ( ع )  بود و تربيت اوليه او تحت نظر آن بزرگوار صورت گرفته است . پس از شهادت امام چهارم مدت 19سال نيز در خدمت پدر بزرگوارش امام محمد باقر ( ع ) زندگی  کرد . با اين ترتيب 31 سال از دوران عمر خود را در خدمت دو امام معصوم سپری کرد ، و از مبدأ فيض کسب علم نمود . بنابراين صرف نظر از جنبه الهی و افاضات رحمانی که هر امامی آن را دار مي باشد ، بهره مندی ازمحضر پدر و جد بزرگوارش موجب شد که آن حضرت با استعداد ذاتی و شم علمی  و ذکاوت بسيار ، به حد کمال علم و ادب رسيد و در عصر خود بزرگترين قهرمان علم و دانش گرديد . پس از شهادت پدر بزرگوارش 34سال نيز دوره امامت او بود که در اين مدت "مکتب جعفري " را پايه ريزی کرد و موجب بازسازی و زنده نگهداشتن شريعت محمدی ( ص ) گرديد . دوران زندگی پر بار امام جعفر صادق ( ع ) از زمان تولد تاشهادت مصادف بود با خلافت10خلیفه از بنی اميه ( 1 ــ عبدالملک بن مروان 65 ـــ 86 قمری 2 ــ ولیدبن عبدالملک 86 ــ 96 قمری 3 ــ سلیمان بن عبدالملک 96 ــ 99 قمری 4 ــ عمربن عبدالعزیز 99 ــ 101 قمری 5 ــ یزیدبن عبدالملک 101 ــ 105 قمری 6 ــ هشام بن عبدالملک 105 ــ 125 قمری 7 ــ  ولیدبن یزید 125 ــ 126 قمری 8 ــ یزیدبن ولید 126 ــ 126 قمری 9 ــ ابراهیم بن ولید 126 ــ 126 قمری 10 ــ مروان بن محمد معروف به مروان حمار 126 ــ 132 قمری )  که هر يک به نحوی موجب تألم و تأثر و کدورت روح بلند امام معصوم ( ع) را فراهم مي کردند ، و دو خلیفه از خلفای عباسی به نام های ( 1 ــ ابوالعباس سفاح 132 ــ 136 قمری 2 ــ منصوردوانقی 136 ــ 158 قمری  ) همراه بود .عباسیان که از نسل عباس بن عبدالمطلب عموی پیامبر( ص ) بودند وباحمایت ایرانیان وسرداری ابومسلم خراسانی به مسندخلافت نشستند نشان دادند که در بيداد و ستم بر امويان پيشی گرفته اند ، چنانکه امام صادق ( ع ) در 10سال آخرعمرشريفش درناامنی و ناراحتی بيشتری بسرمي برد .
عصر حضرت امام صادق ( ع )
عصرامام صادق ( ع ) يکی از طوفانی ترين ادوار تاريخ اسلام است . از يک سو اغتشاشها و انقلابهای پياپی  گروههای مختلف ، بهويژه از طرف خونخواهان امام حسين ( ع )رخ مي داد ، که قیام "زید "بن امام سجاد ( ع ) عموی امام جعفرصادق ( ع ) ، انقلاب "ابو سلمه " در کوفه ، علویان ازنوادگان امام حسن مجتبی ( ع ) و "ابو مسلم " در خراسان و ايران از مهمترين آنها بوده است . و همين انقلاب سرانجام حکومت شوم بنی اميه را برانداخت و مردم را از يوغ ستم و بيدادشان رها ساخت . ليکن سرانجام بنی عباس با تردستی و توطئه ، بناحق از انقلاب بهره گرفته و حکومت و خلافت را تصاحب کردند . دوره انتقال حکومت هزار ماهه بنی اميه به بنی عباس طوفاني ترين و پر هرج و مرج ترين دورانی بود که زندگی امام صادق ( ع ) را فراگرفته بود .
خلق وخوی حضرت امام صادق ( ع )
امام جعفر صادق ( ع ) مانند پدران بزرگوار خود در کليه صفات نيکو و سجايای  اخلاقی ، سرآمد روزگار بود . حضرت صادق ( ع ) دارای قلبی روشن به نور الهی و در احسان و انفاق به نيازمندان مانند اجداد خود بود . دارای حکمت و علم وسيع و نفوذ کلام و قدرت بيان بود . با کمال تواضع و در عين حال با نهايت مناعت طبع کارهای خود را شخصا انجام مي داد ، و در برابر آفتاب سوزان حجاز بيل به دست گرفته ، در مزرعه خود کشاورزی  مي کرد و مي فرمود : اگر در اين حال پروردگار خود را ملاقات کنم خوشوقت خواهم بود ،
فرزندان حضرت امام صادق ( ع )
حضرت امام جعفرصادق ده فرزند داشت . اسماعیل ، عبدالله وام فروه مادر این سه تن دخترعمویش فاطمه بنت حسین بن علی بن حسین بن علی بن ابیطالب ( ع ) بود . موسی ( ع ) ، اسحاق ومحمد که مادر ایشان علیا مخدره حمیده مُصَفّاة بود . عباس ، علی ، اسماء وفاطمه که مادرایشان ام ولد بود .
   اسماعیل بزرگترین فرزند امام بود به همین خاطرعده ای ، وی را امام وجانشین پدرمی دانستند و به فرقه ی اسماعلیه معروف هستند . درعراق وسوریه طرفداران زیادی دارد . درحالی که خود اسماعیل هرگز دعوی امامت نکرد وهمواره مردم را اطاعت از امام موسی بن جعفر ( ع ) راهنمایی می کرد .
شاگردان حضرت امام صادق ( ع )
همانطوری که اشاره شد قیام ها وشورش های پیاپی پایه های حکومت امویان راسست کرد . امویان برای بقاء وعباسیان برای تصاحب قدرت موقییت رابرای امام جعفرصادق مهیاکردند . امام هم ازاین موقییت بدست آمده نهایت استفاده راکرد وشاگردان زیادی در فقه ، تفسیر ، علوم قرآنی ، کلام ، شیمی و تاریختربیت کرده وبه جامعه ی اسلامی تزریق کرد . تاجایی که بیش از چهارهزارشاگرد ازوجودامام بهره مندشدند .( دربعضی از تواریخ تا شش هزارنیز ذکرشد ) .
 حضرت امام صادق ( ع ) ازنگاه دیگران
  1 ــ مالک بن انس یکی از ائمه ی چهارگانه فقهی اهل سنت که مدتی شاگرد امام بود درباره ی عظمت وشخصیت علمی و اخلاقی آن حضرت می گویید : به خداقسم من فقیه تر ، داناتر، باتقوی تر ، زاهدوعابدتراز جعفربن محمد ندیده ام .
   2 ــ نعمان ( ابوحنیفه ) یکی دیگراز ائمه ی چهارگانه ی فقهی اهل سنت که مدت دوسال شاگرد امام بودند می گوید ( اسنتیان لهلک النعمان ) اگر آن دوسال نبود نعمان ( ابوحنیفه )هلاک می شد .
   3 ــ عطارنیشابوری که خود از اهل سنت می باشد درفصل اول کتاب تذکرة الاولیاء که شرح احوال مشایخ و صوفیه است چنین آورده : اگرتنها صفت اوگویم . درجمله ی علوم واشارات وعبارات بی تکلف به کمال بود . اعتماد همه بر وی بود . مقتدای مطلق بود . الهیان راشیخ ، اهل ذوق راپیشرو ، اهل عشق را پیشوا ، عُبّاد را مقدم ، زهاد را مکرم ، ودر تفسیر بی نظیر بود . 

شهادت حضرت امام صادق ( ع )
سرانجام آن امام همام در بیست وپنجم ماه شوال سال یک صدو چهل وهشت هجری در سن شصت وپنج سالکی انگور زهرآلودی که منصور دوانقی ( لعنت الله ) به آن حضرت خورانید به شهادت رسید ودر قبرستان بقیع در کنار پدر بزرگوارش امام محمد باقر ( ع ) ، جد بزرگوارش امام سجاد ( ع ) وامام حسن مجتبی ( ع ) دفن گردید . 
چند حدیث از حضرت امام صادق ( ع )
1 ــ اُصُولُ الکُفر ثَلاثَهٌ الحِرصُ وَ الاِستِکبارُ وَ الحَسَدُی
ریشه های کفر سه چیز است: حرص و خود بزرگ بینی و حسد ورزیدنی
2 ــ مُجالَسَةُ الصّالِحینَ داعیةٌ إلَی الصَّلاحِی
همنشینی با صالحان، (انسان را) به سوی صلاح رهنمون می کند .
3 ــ إنَّ مِن حَقِیقَةِ الإیمانِ أن تُؤثِرَ الحَقَّ وَ إن ضَرَّک عَلَی الباطِلِ و إن نَفَعَک
از نشانه‌های ایمان حقیقی آن است که حق را بر باطل ترجیح دهى، هر چند حق به زیان تو و باطل به سود تو باشدی
امام جعفرصادق ( ع ) در یک نگاه
نام مبارک         :    جعفر       (ع)
نام پدر             :    محمدباقر   (ع)
نام مادر             :   ام فروهبنت قاسم بن محمد بن ابی بکر
القاب شریفش      :   صادق " صابر" فاضل " طاهر" (ع )
کنیه                :   ابوعبدالله
تاریخ تولد        :   هفدهم ربیع الاول سال 83 هجری
محل تولد         :    مدینه منوره
مدت امامت       :     34 سال
مد ت عمر          :     65 سال
تاریخ شهادت      :       2 شوال سنه 148 هجری
علت شهادت  :  زهری که منصوردوانقی ( لعنت الله علیه ) درانگورآن حضرت ریخت                       محل دفن            :      مدینه ی منوره قبرستان بقیع

اردوان پاشا زانوس
مدیر هیئت جوانان حضرت علی اکبر( ع ) زانوس
منابع :
منتهی الآمال شیخ عباس قمی جلد دوم ـــ من لایحضرالفقیه شیخ صدوق ــ امالی شیخ صدوق ــ تذکرةالاولیاء عطارنیشابوری ـــ زندگی چهارده معصوم سیدمهدی ایت الهی ــ یک هزار حدیث